آرشیو سال 1400-1399 درس نهج البلاغه-حکمت ها-حکمت 1 تا 7
استاد سید ابوالفضل طباطبائی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
فرجام خودپسندي و رضايت از نفس در جامعه، جلسه دوم (كنترل حالات رو... 1400/04/14
فرجام خود پسندي و رضايت از نفس در جامعه، جلسه اول (كنترل حالات ر... 1400/04/07
تحمل رفتارهاي جاهلانه سبب عيب‌پوشي در جامعه، جلسه دوم/انسان و ار... 1400/03/31
تحمل رفتارهاي جاهلانه سبب عيب پوشي در جامعه، جلسه اول/ انسان و ا... 1400/03/24
خوش‌رويي و گشاده‌رويى راه‌كار دوستيابي و جذب حداكثري، جلسه دوم/ ... 1400/03/17
خوش‌رويي و گشاده‌رويي راه‌كار دوست‌يابي و جذب حداكثري، جلسه اول/... 1400/03/10
رازداري انسان عاقل، جلسه دوم/انسان و ارزش‌هاي اجتماعي، بخش اول ... 1400/03/03
رازداري انسان عاقل/انسان و ارزش‌هاي اجتماعي /شرح حكمت ششم نهج ال... 1400/02/27
فكر و انديشه، نمايشگر واقعيت، جلسه دوم/ انسان و ارزش‌ها /شرح حكم... 1400/02/22
فكر و انديشه، نمايشگر واقعيت، جلسه اول/ انسان و ارزش ها /شرح حكم... 1400/02/21
ادب، و نياز انسان و جامعه به آن/انسان و ارزش‌ها /شرح حكمت پنجم ن... 1400/02/20
ادب، رفتاري كه هميشه تازه و نو مي‌ماند، جلسه اول/ انسان و ارزش ه... 1400/02/19
علم و دانايي ميراثي گران بها، جلسه دوم/انسان و ارزش ها /شرح حكمت... 1400/02/18
علم و دانايي ميراثي گران بها، جلسه اول/ انسان و ارزش ها /شرح حك... 1400/02/16
رضايت به قضاء الهي، بهترين همنشين در مسير زندگي، جلسه اول/شناخت ... 1400/02/15
ورع سپري است در برابر آسيب ها، جلسه دوم/شناخت نقاط ضعف و قوت اخل... 1400/02/13
ورع و تقوا، سپري در برابر آسيب ها، جلسه اول/شناخت نقاط ضعف و قوت... 1400/02/12
زهد و بي رغبتي به دنيا ثروتي بي مانند، جلسه دوم/شناخت نقاط ضعف و... 1400/02/11
زهد و بي رغبتي به دنيا ثروتي بي‌مانند، جلسه اول/شناخت نقاط ضعف و... 1400/02/09
صبر و بردباري نوعي شجاعت است، جلسه دوم/شناخت نقاط ضعف و قوت اجتم... 1400/02/08
صبر و بردباري نوعي شجاعت است، جلسه اول/شناخت نقاط ضعف و قوت اخلا... 1400/02/07
نگاه اسلام به موضوع عجز و ناتوانى – زمينه هاي عجز و ناتوانى/شناخ... 1400/02/06
عجز و ناتواني، آفتي براي فرد و جامعه/شناخت نقاط ضعف و قوت اخلاق ... 1400/02/05
فقر، از تاثير رواني آن در فرد تا نگرش نادرست اجتماعي آن، جلسه دو... 1400/02/04
فقر وتاثير رواني آن در فرد تا نگرش نادرست اجتماعي آن/ شناخت نقاط... 1400/02/02
ترس و تاثير آن در ايجاد نقصان شخصيت اجتماعي انسان، جلسه دوم/شناخ... 1400/02/01
ترس و تاثير آن در ايجاد نقصان شخصيت اجتماعي انسان، جلسه اول/شناخ... 1400/01/31
بخل و تاثير منفي آن در شخصيت اجتماعي انسان، جلسه دوم/شناخت نقاط ... 1400/01/30
بخل و تاثير منفي آن در شخصيت اجتماعي انسان، جلسه اول/شناخت نقاط ... 1400/01/29
اميري زبان و نقش آن در ذلت انسان(نماد هاي اميري زبان)/عوامل ذلت ... 1400/01/28
اميري زبان و نقش آن در ذلت انسان، جلسه دوم/عوامل ذلت و خواري /شر... 1400/01/26
اميري زبان و نقش آن در ذلت انسان(زبان و اهميت آن)/عوامل ذلت و خو... 1400/01/25
زبان شكايت و نقش آن در ذلت انسان، جلسه دوم/عوامل ذلت و خواري انس... 1400/01/16
زبان شكايت و نقش آن در ذلت و خواري انسان/عوامل ذلت و خواري انسان... 99/12/25
نقش طمع ورزي در تحقير و ذلت انسان، جلسه دوم/عوامل ذلت و خواري /ش... 99/12/11
نقش طمع ورزي در تحقير و ذلت انسان/عوامل ذلت و خواري(ضد ارزش ها) ... 99/12/04
وظايف ما در زمان فتنه/هوشياري در فتنه ها /شرح حكمت اول 99/11/27
هوشياري و بيداري در فتنه ها/انواع فتنه ها /شرح حكمت هاي نهج البلاغه 99/11/20
/شرح حكمت اوّل هوشياري در فتنه ها /شرح حكمت هاي نهج البلاغه 99/11/13
/نموداري جامع از محتواي نهج البلاغه /شرح حكمت هاي نهج البلاغه 99/11/06
معرفي نهج البلاغه و جايگاه اهميتي آن/ معرفي گردآورنده نهج البلا... 99/10/29
معرفي نهج البلاغه و جايگاه اهميتي آن/ نهج‌البلاغه چيست و از چه ... 99/10/22
معرفي نهج البلاغه و جايگاه اهميتي آن/ معرفي نهج البلاغه و جايگاه... 99/10/15

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo