برای «مرتب‌سازی» می‌توانید بر روی استاد، ساعت، بخش، مکان یا موضوع کلیک کنید
ردیف استاد ساعت بخش مکان موضوع
عابدی، احمد 7 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی خارج فقه
ایروانی، باقر 7.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه
عباسی خراسانی، هادی 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 تفسیر
عابدی، احمد 7.45 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی خارج اصول
سبحانی، جعفر 8.15 مسجد اعظم شبستان سوم خارج اصول
ایروانی، باقر 8.15 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج اصول-الاصول العمليه
عابدی، احمد 8.30 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی تفسیر
سند، محمد 8.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج اصول
جوادی آملی، عبدالله 9 مسجد اعظم شبستان اول کتاب القضاء
عباسی خراسانی، هادی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 بانکداری اسلام روزهای شنبه و یکشنبه
عباسی خراسانی، هادی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 فقه المشاوره روزهای دوشنبه
عباسی خراسانی، هادی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 شخص اعتباری روزهای سه شنبه
عباسی خراسانی، هادی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 صلات مسافر روزهای چهارشنبه
حسینی، سید مجتبی 9 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه
سند، محمد 9.15 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه
سند، محمد 10 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 عقائد
نوری همدانی، حسین 10.15 مسجد اعظم شبستان اول خارج فقه-صلات-شنبه تا چهارشنبه
حسینی‌بیان، سید مهدی 9 سایر حوزه‌ها مدرس8 خارج فقه روزهای شنبه و دوشنبه
حسینی‌بیان، سید مهدی 9 سایر حوزه‌ها مدرس8 اصول روزهای یکشنبه و سه شنبه
حسینی‌بیان، سید مهدی 9 سایر حوزه‌ها مدرس8 تفسیر روزهای چهارشنبه
داوری، مسلم 10 سایر حوزه‌ها مدرس2 خارج فقه
سند، محمد 10.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 تفسیر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo