برای «مرتب‌سازی» می‌توانید بر روی استاد، ساعت، بخش، مکان یا موضوع کلیک کنید
ردیف استاد ساعت بخش مکان موضوع
عابدی، احمد 7 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی خارج فقه
حشمت‌پور، محمدحسین 7 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 منطق شفا - مقولات
آلوستانی، حمیدرضا 7 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس1 کفایه1
خزائلی، محمدعلی 7 سطوح عالی قم-مدرسه آیت الله گلپایگانی-مدرس1 خارج اصول
حشمت‌پور، محمدحسین 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شرح توحید صدوق ج2-پنج‌شنبه‌ها
ایروانی، باقر 7.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه-بیع
عباسی‌خراسانی، هادی 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 خارج اصول-الفائق
احمدی فقیه یزدی، میرزا محمدحسین 7.30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 خارج فقه
عابدی، احمد 7.45 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی خارج اصول
رضازاده، رجبعلی 8 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت الله خویی-مدرس1 خارج اصول
ملکی، محسن 7.45 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی-مدرس2 خارج فقه-نماز مسافر
ملکی، محسن 7.45 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی-مدرس2 فقه معاصر-ذبح-چهارشنبه
عباسی‌خراسانی، هادی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 تفسیر-تفسیر ترتیبی
احمدی فقیه یزدی، میرزا محمدحسین 8 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 فقه معاصر
خزائلی، محمدعلی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه آیت الله گلپایگانی-مدرس1 خارج فقه
سبحانی، جعفر 8.15 بخش مسجد اعظم قم-مسجد اعظم-شبستان سوم خارج اصول
ایروانی، باقر 8.15 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج اصول-الاصول العمليه
ملکی، محسن 8.15 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی-مدرس2 خارج اصول-نواهی
عابدی، احمد 8.30 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی تفسیر
سند، محمد 8.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج اصول
ملکی، محسن 8.45 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی-مدرس2 تفسیر-معاد در قرآن-چهارشنبه
عباسی‌خراسانی، هادی 9 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 مسائل مستحدثه-بورس
خاتمی، سیداحمد 9 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس3 خارج فقه-بیع
مقامی، عبدالمجید 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس3 خارج اصول-تعبدی و توصلی
محقق‌داماد، سید ‌علی 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس7 خارج فقه
سند، محمد 9.15 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه
سند، محمد 10 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 عقائد
اشرفی‌شاهرودی، مصطفی 10 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت الله خویی-مدرس1 خارج فقه
مقتدایی، مرتضی 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه دارالشفا-مدرس1 خارج فقه
خاتمی، سیداحمد 10 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس3 خارج اصول-مقدمه واجب
ترابی، مرتضی 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 خارج فقه-طهارت-شنبه تا دوشنبه
حسینی‌بیان، سید مهدی 8 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس8 خارج فقه
مقامی، عبدالمجید 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس3 خارج فقه-خمس ارباح مکاسب
حشمت‌پور، محمدحسین 10.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 منطق شفاء
حشمت‌پور، محمدحسین 10.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 حکمت منظومه
حسینی‌بیان، سید مهدی 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس 8 خارج اصول-اجتماع امر و نهی-شنبه تا سه‌شنبه
سند، محمد 10.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 تفسیر
ترابی، مرتضی 11 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 فقه معاصر-پول و بانکداری اسلامی-سه‌شنبه و چهارشنبه
مسلمی‌زاده، عباس 11 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس5 خارج فقه-الاجتهاد و التقلید
حشمت‌پور، محمدحسین 11 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 حکمت منظومه
فرخ‌فال، احمد 16 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس2 خارج فقه
حشمت‌پور، محمدحسین 16 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 اکر مالانائوس-پنج‌شنبه‌ها‌
فرخ‌فال، احمد 17 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس2 خارج اصول
خاتمی، سیداحمد 18.30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس3 تفسیر
خاتمی، سیداحمد 20.15 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس3 مسائل مستحدثه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo