شامل 63 استاد، 194 درس، 7,046 تقریر (معادل 167 جلد کتاب 200 صفحه‌ای)،15,717 صوت
از مهر ماه ۹۹ تلاش شد تا با پوشش120 درس، ارتباط زنده طلاب و اساتید با استفاده از دانش فنی داخل کشور فراهم شود. این طرح با درس‌های سطوح عالی شروع شد و به تدریج درس‌های خارج قم، مشهد و تهران به آن اضافه گردید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo