شامل 27 استاد، 73 درس، 2,146 تقریر (معادل 50 جلد کتاب 200 صفحه‌ای)،5,925 صوت
از مهر ماه ۹۹ تلاش شد تا با پوشش120 درس، ارتباط زنده طلاب و اساتید با استفاده از دانش فنی داخل کشور فراهم شود. این طرح با درس‌های سطوح عالی شروع شد و به تدریج درس‌های خارج قم، مشهد و تهران به آن اضافه گردید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo