آرشیو سال 1401-1400 درس خارج اصول-الحجج و الأمارات
استاد محمدرضا عصمتی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بررسي ادله استحاله تعبد به ظن/امكان تعبد به ظن /الأمارات 1400/06/27
بررسي ادله استحاله تعبد به ظن/امكان تعبد به ظن /الأمارات 1400/06/24
كلام محقق نائيني و آخوند خراساني در اشكال بر شيخ انصاري قدس سرهم... 1400/06/23
امكان تعبد به ظن/حجيت ظن /الأمارات 1400/06/22
امكان تعبد به ظن/حجيت ظن /الأمارات 1400/06/20

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo