آرشیو سال 1400-1399 درس تفسیر-تفسیر
استاد سید محسن حسینی‌فقیه
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
نقد روش تفسيري ضرب القرآن بعضه ببعض/ انواع روش‌هاي تفسيري /روش‌... 1400/03/06
بررسي ادله قائلان به ضرب القرآن بعضه ببعض و نقد آن/ انواع روش‌ه... 1400/02/20
بررسي ادله قائلان به ضرب القرآن بعضه ببعض و نقد آن/ انواع روش‌ه... 1400/02/16
روش ضرب القرآن بعضه ببعض/ انواع روش‌هاي تفسيري /روش‌شناسي تفسير... 1400/02/09
روش ضرب القرآن بعضه ببعض/ انواع روش‌هاي تفسيري /روش‌شناسي تفسير... 1400/01/26
روش تفسير قرآن به رأي و نقد آن/ انواع روش‌هاي تفسيري /روش‌شناسي... 99/12/14
روش تفسير قرآن به رأي/ انواع روش‌هاي تفسيري /روش‌شناسي تفسير قر... 99/11/16
روش تفسير قرآن به رأي/ انواع روش‌هاي تفسيري /روش‌شناسي تفسير قر... 99/11/09
روش تفسير قرآن به قرآن/ انواع روش‌هاي تفسيري /روش‌شناسي تفسير ق... 99/10/25
روايات ناهيه از تفسير به رأي (قصور عقل از درك آيات)/ بررسي انو... 99/10/18
بررسي انواع روايات تفسيري/ علم قرآن در نزد اهل بيت /روش‌شناسي ت... 99/10/11
بررسي انواع روايات تفسيري/ روش‌شناسي تفسير قرآن كريم با رويكرد ... 99/09/27
بررسي نكات موجود در تفاسير اهل‌البيت/ علم قرآن در نزد اهل‌بيت /... 99/09/20
بررسي روايات/ علم قرآن در نزد اهل بيت /روش‌شناسي تفسير قرآن كري... 99/09/13
تاريخچه تفسير قرآن/ ذكر مقدمات بحث /روش‌شناسي تفسير قرآن كريم ب... 99/08/29
ذكر مقدمات بحث/ روش‌شناسي تفسير قرآن كريم با رويكرد آيات العقائ... 99/08/22

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo