آرشیو سال 1401-1400 درس نهج البلاغه-حکمت ها-حکمت 8 تا 21
استاد سید ابوالفضل طباطبائی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
هشدار دهي نسبت به ميدان‌هاي خسارت‌آفرين جامعه، جلسه دوم/ضرورت‌ها... 1401/03/16
هشدار دهي نسبت به ميدان‌هاي خسارت‌آفرين جامعه، جلسه اول/ضرورت‌ها... 1401/03/09
شرح حکمت بيستم/اخلاق اجتماعي /چشم‌پوشي از لغزش‌هاي جوانمردان، جل... 1401/03/02
چشم‌پوشي از لغزش‌هاي جوانمردان، جلسه دوم/اخلاق اجتماعي /شرح حكم... 1401/02/26
چشم‌پوشي از لغزش‌هاي جوانمردان، جلسه اول/اخلاق اجتماعي /شرح حكم... 1401/02/19
پي‌آمد سرگرم شدن به آرزوهاي طولاني و بي‌حدومرز، جلسه پنجم/هشداره... 1401/02/11
پي‌آمد سرگرم شدن به آرزوهاي طولاني و بي‌حدومرز، جلسه چهارم/هشدار... 1401/02/10
پي‌آمد سرگرم شدن به آرزوهاي طولاني و بي‌حدومرز، جلسه سوم (بيانات... 1401/02/08
پي‌آمد سرگرم شدن به آرزوهاي طولاني و بي‌حدومرز، جلسه دوم/هشدارها... 1401/02/07
پي‌آمد سرگرم شدن به آرزوهاي طولاني و بي‌حدومرز، جلسه اول/هشدارها... 1401/02/06
آسيب‌هاي اجتماعي، (پي‌آمد بي‌طرفي ميان جبهه حق و جبهه باطل)، جلس... 1401/02/01
آسيب‌هاي اجتماعي، (پي آمد بي‌طرفي ميان جبهه حق و جبهه باطل)، جلس... 1401/01/31
آسيب‌هاي اجتماعي، (پي آمد بي‌طرفي ميان جبهه حق و جبهه باطل)، جلس... 1401/01/30
دستورات الهي و اقتضائات زمان، جلسه سوم/ شرح حكمت هفدهم /شرح حكمت... 1401/01/29
دستورات الهي و اقتضائات زمان، جلسه دوم/ شرح حكمت هفدهم /شرح حكمت... 1401/01/28
دستورات الهي و اقتضائات زمان، جلسه دوم/ شرح حكمت هفدهم /شرح حكمت... 1401/01/27
باور داشتن به تقدير الهي در عين تلاش و تدبير انساني/ شرح حكمت شا... 1401/01/25
تربيت اجتماعي (سرزنش در مواجه‌شدن با فريب‌خوردگان)، جلسه سوم/ شر... 1401/01/24
تربيت اجتماعي (سرزنش در مواجه‌شدن با فريب‌خوردگان)، جلسه دوم/ شر... 1401/01/23
تربيت اجتماعي (سرزنش در مواجه‌شدن با فريب‌خوردگان)، جلسه اول/ شر... 1401/01/22
نقش فاميل‌ها و بستگان نزديك در شكوفايي استعدادهاي نسل جوان (جلسه... 1401/01/21
نقش فاميل‌ها و بستگان نزديك در شكوفايي استعدادهاي نسل جوان، (جلس... 1401/01/20
نقش فاميل‌ها و بستگان نزديك در شكوفايي استعدادهاي نسل جوان (جلسه... 1401/01/17
نقش فاميل‌ها و بستگان نزديك در شكوفايي استعدادهاي نسل جوان، جلسه... 1401/01/16
نقش فاميل‌ها و بستگان نزديك در شكوفايي استعدادهاي نسل جوان (جلسه... 1400/12/23
استقبال شاكرانه (استقبال از نعمت‌ها همراه با شكر و سپاس)، جلسه س... 1400/12/16
استقبال شاكرانه (استقبال از نعمت‌ها همراه با شكر و سپاس)، جلسه د... 1400/12/09
استقبال شاكرانه (استقبال از نعمت‌ها همراه با شكر و سپاس)، جلسه ا... 1400/12/02
ناتواني در دوست‌يابي مهم‌ترين نشانه‌ي ضعف، (دوستي‌هاي زوال‌پذير ... 1400/11/25
ناتواني در دوست‌يابي مهم‌ترين نشانه‌ي ضعف، (دوستي‌هاي زوال‌پذير ... 1400/11/18
ناتواني در دوست‌يابي مهم‌ترين نشانه‌ي ضعف، (دوستي‌هاي زوال‌پذير ... 1400/11/11
ناتواني در دوست‌يابي مهم‌ترين نشانه‌ي ضعف، (دوستي‌هاي زوال‌پذير ... 1400/11/04
سبك‌شناسي رفتارهاي اجتماعي با نگاه مردم، (جلسه سوم)/شرح حكمت ياز... 1400/10/27
سبك‌شناسي رفتارهاي اجتماعي با نگاه مردم، (جلسه دوم)/ شرح حكمت يا... 1400/10/20
سبك‌شناسي رفتارهاي اجتماعي با نگاه مردم، (جلسه اول)/ شرح حكمت يا... 1400/10/13
سبك‌شناسي رفتارهاي اجتماعي (با مردم)، جلسه سوم/ شرح حكمت دهم /شر... 1400/10/06
سبك‌شناسي رفتارهاي اجتماعي (با مردم)، جلسه دوم/ شرح حكمت دهم /شر... 1400/09/22
سبك‌شناسي رفتارهاي اجتماعي (با مردم)، جلسه اول/ شرح حكمت دهم /شر... 1400/09/15
هشدار نسبت به واقعيت‌هاي غلط جامعه(جلسه سوم)/شرح حكمت نهم /شرح ح... 1400/09/08
هشدار نسبت به واقعيت‌هاي غلط جامعه (جلسه دوم)/ شرح حكمت نهم /شرح... 1400/09/01
هشدار نسبت به واقعيت‌هاي غلط جامعه (جلسه اول)/ شرح حكمت نهم /شرح... 1400/08/24
دعوت به انديشيدن در شگفتي‌هاي جسماني انسان، (جلسه سوم)/عجايب و ش... 1400/08/17
دعوت به انديشيدن در شگفتي‌هاي جسماني انسان، (جلسه دوم)/عجايب و ش... 1400/08/10
دعوت به انديشيدن در شگفتي‌هاي جسماني انسان، (جلسه اول)/عجايب و ش... 1400/08/03
بخش سوم التزامات اعتقادي (انعكاس آخرت‌گرايي در اعمال و رفتار انس... 1400/07/26
بخش سوم التزامات اعتقادي(انعكاس آخرت‌گرايي در اعمال و رفتار انسا... 1400/07/19
بخش دوم توجهات عمومي اقتصادي و درمانگر در جامعه(صدقه دادن، داروي... 1400/06/29
بخش دوم توجهات عمومي اقتصادي و درمانگر در جامعه (صدقه دادن، دارو... 1400/06/22
بخش دوم : توجهات عمومي اقتصادي و درمانگر در جامعه(صدقه دادن دارو... 1400/06/15

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo