ارتباط شیعی
 • لوح فشرده مدرسه فقاهت در برگيرنده درس‌های خارج فقه و اصول حوزه‌های علمیه قم، نجف، مشهد و برخی از شهرستان‌ها است.
 • به دلیل محـدودیت فضای DVD ، صوت یک سال گذشته آیات عظام؛ مکارم ، سبحانی و شبیری و حدود 30 جلسه سایر اساتید در این لوح فشرده قرار داده شده است.
 • متن درس برخی از اساتید در این لوح فشرده وجود ندارد و امیدواریم با حمایت اساتید و کمک شاگردان ایشان، تقریر درس‌ها نوشته شود و برروی لوح فشرده قرار ‌گیرد.
 • اگر طلبه‌ای درس یک استاد را به طور کامل لازم داشته باشد، می‌تواند آن را از طریق اینترنت دانلود کند یا از طریق تماس با موسسه صدای بهار، درس مورد نظر را بر روی لوح فشرده دریافت نماید.
 • متن درس‌ها توسط شاگردان اساتيد نوشته مي‌شود و امکان جستجوی ساده و پيشرفته برروی آن فراهم است.
 • مي‌توانند کلمات کليدی را در درس استاد جستجوکنند و يافته‌ها را با متن درس ساير اساتيد مقابله نمايند.
 • ارتـباط حوزه‌های علميه قـم، مشهـد، نـجف و حـوزه‌های شهرسـتان‌ها با به‌کار‌گيری‌ ارتباط زنده ‌اينترنتی، از ‌اهداف ‌طرح‌ مدرسه فقاهت است.
 • در اين راستا درس‌های حوزوی به صورت زنده پخش می‌شود وکاربران در همه‌ جای‌ دنيا درس را به صورت زنده می‌شنوند.
 • آرشيو ‌صوت و ‌آرشيو متن درس‌ها‌، روزانه در سايت www.eShia.ir قرار ‌می‌گيرد.
 • امکان شنیدن درس به صورت زنده از طریق تلفن همراهی که به اینترنت متصل است نیز وجود دارد.
 • متن‌ و صوت درس‌ها با امکان جستجو‌ بر‌روی DVD قرار می‌گيرد و نسخه DVD آن هر‌سه ماه يک بار به روزرسانی می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر با تلفن 76250024 با پیش شماره 021 تماس بگیرید .

logo

www.baharsound.com,www.wikifeqh.ir,lib.eshia.ir

map