آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-کتاب القضاء
استاد محمدرضا عصمتی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
كتاب القضاء/احكام اليمين /كيفيت قسم دادن اخرس 99/07/01
كتاب القضاء/احكام اليمين /قسم به غير خدا 99/06/31
كتاب القضاء/احكام اليمين /قسم به غير خدا 99/06/30
كتاب القضاء/احكام اليمين /حلف به غير خدا 99/06/19
كتاب القضاء/احكام اليمين /قسم به غير خدا 99/06/18
كتاب القضاء/احكام اليمين /حكم قسم كافر 99/06/17
كتاب القضاء/احكام اليمين /قسم به مقدسات، قسم كافر 99/06/16
كتاب القضاء/احكام اليمين /قسم به اسماء مختصه و مشتركه خداوند 99/06/15

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo