آرشیو سال 1402-1401 درس خارج فقه-کتاب الصوم-
استاد محسن ملکی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حکم حاکم/ثبوت الهلال /كتاب الصوم 1401/07/10

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo