زمان پاسخگویی
المواعید الاجابة علی الاسئلةالشرعیة لوکلاء المکاتب

 جدول حضور ممثلي مكاتب المرجعيات الدينية للاجابة على   الاستفتائات الشرعية

وضعیت پاسخگو ساعت دفتر مرجع
استاد مرتضی ترابی 11 تا  12 استاد مرتضی ترابی
استاد مرتضی ترابی 8 تا  11 استاد مرتضی ترابی


 user1,  شما می توانید با یكی از كدهای كاربری
user2,user3,user4,user5,user6,user7,user8,user9,user10
و کلمه عبور 2 وارد شوید. user11,user12,user13,user14,user15
لطفا نقطه نظرات و مشكلات فنی (كه با آن برخورد می كنید) را به 
نشانی زیر ارسال نمایید
info@BaharSound.com

logo

www.baharsound.com,www.wikifeqh.ir,lib.eshia.ir

map