شامل 57 استاد، 155 درس، 2,288 تقریر، 9,491 صوت
از مهر ماه ۹۹ تلاش شد تا با پوشش120 درس، ارتباط زنده طلاب و اساتید با استفاده از دانش فنی داخل کشور فراهم شود. این طرح با درس‌های سطوح عالی شروع شد و به تدریج درس‌های خارج قم، مشهد و تهران به آن اضافه گردید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo