ارتباط شیعی
ارتباط شیعی

ارتباط آسان شيعيان با دفاتر مراجع عظام و کارشناسان علوم اسلامي، در راستاي پاسخگويي به سوالات شرعي و رفع شبهات، يکي از اهداف طرح ارتباط شيعي است که مبتني بر فناوري انتقال گفتار از طريق اينترنت و با تکيه بر دانش فني داخل کشور، پياده‌ سازي شده است.

در اين طرح کاربران مي توانند پس از انتخاب دفاتر مراجع يا کارشناسان علوم اسلامي، سوالات خود را به صورت گفتاري يا نوشتاري بپرسند.

در اين روش، پاسخگويي به سوالات اولا به صورت زنده است و ثانيا پاسخگوها به زبانهاي مختلف، جوابگوي سوالات هستند.

اين طرح توسط صداي بهار پياده سازي شده و با همکاري دفتر مراجع اجراء مي شود.


logo

www.baharsound.com,www.wikifeqh.ir,lib.eshia.ir

map