آرشيو درس های خارج حوزه علمیه قم

درس های آیات عظام حوزه علمیه قم (مسجد اعظم )

آیت الله سبحانی آرشيو درس خارج اصول سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
آخرین بروز رسانی در تاریخ 22/03/91 ساعت 10:12 سال 89-88
سال 88-87
سال 87-86
آیت الله سبحانی آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 21/03/91 ساعت 11:00
سال 88-87
سال 87-86
آیت الله سبحانی آرشيو درس تفسیر سوره حشر تابستان 89
آخرین بروز رسانی در تاریخ 10/11/90 ساعت 09:10

آیت الله مکارم آرشيو درس خارج فقه سال جاری

تقریر عربی
سال 91-90

تقریر عربی
سال 90-89

تقریر عربی
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 21/03/91ساعت 12:00 سال 88-87
سال 87-86

آیت الله مکارم آرشيو سایر دروس آرشیو سایر دروس
آخرین بروز رسانی در تاریخ 21/03/91ساعت 12:00

آیت الله جوادی آرشيو درس تفسیر قرآن سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 21/03/91 ساعت 12:00 سال 88-87
سال 87-86
آیت الله جوادی آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 22/03/91 ساعت 10:00 سال 90-89
سال 89-88

آیت الله نوری آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 13/03/91 ساعت 12:00 سال 90-89
سال 89-88
سال 88-87

آیت الله شبیری آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 13/03/91 ساعت 10:00 سال 88-87
سال 87-86

جهت مشاهده اسامی مقررین اینجا را کلیک کنید

logo

www.baharsound.com,www.wikifeqh.ir,lib.eshia.ir

logo