دروس الحوزة العلمية

آرشیو درس های کلامی

آیت الله سبحانی

آرشیو درس اصول عقاید امامیه

آرشیو

آخرین بروز رسانی در تاریخ 07/08/90 ساعت 11:45

آیت الله سبحانی

آرشیو درس شبهات وهابیت

سال 90-89

آخرین بروز رسانی در تاریخ 14/04/90 ساعت 08:50


استاد ربانی گلپایگانی

آرشیو درس کلام - آشنایی و درآمدی بر علم کلام

سال 86-85

آخرین بروز رسانی در تاریخ 12/02/91 ساعت 012:00

استاد ربانی گلپایگانی

آرشیو درس امامت عامه سال 90-89

آخرین بروز رسانی در تاریخ 24/07/91 ساعت 09:50

استاد ربانی گلپایگانی

آرشیو درس شرح کشف المراد - بخش توحید سال 90-89

آخرین بروز رسانی در تاریخ 27/01/91 ساعت 09:50

استاد ربانی گلپایگانی

آرشیو درس کلام جدید

سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
سال 88-87
سال 87-86

آخرین بروز رسانی در تاریخ 24/07/91 ساعت 08:21

سال 85-84
سال 86-85
سال 84-83

استاد فیاضی

آرشیو درس اسفار

سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88

آخرین بروز رسانی در تاریخ 24/07/91 ساعت 10:30

سال 88-87
سال 87-86
سال 86-85
سال 85-84

سال 84-83

سال 83-82

استاد فیاضی

آرشیو درس نهایة الحکمة

سال 69 تا 73

آخرین بروز رسانی در تاریخ 06/06/91 ساعت 10:20

استاد فیاضی

آرشیو درس بدایة الحکمة

سال 62 تا 63

آخرین بروز رسانی در تاریخ 06/06/91 ساعت 10:20


استاد رشاد

آرشیو درس فلسفه فرهنگ

سال جاری

آخرین بروز رسانی در تاریخ 06/02/91 ساعت 13:07

سال 91-90

استاد رشاد

آرشیو درس فلسفه اصول

سال جاری

آخرین بروز رسانی در تاریخ 06/02/91 ساعت 13:07

 

logo

www.baharsound.com,www.wikifeqh.ir,lib.eshia.ir

logo